«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
7:37 - 5:36ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Μαραθώνας
«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
Διαβάστηκε 1522 φορές

22-09-2021
Από τo Dimotisnews


Για την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε από τον ΕΔΣΝΑ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την κατασκευή «ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», δηλαδή στο Γραμματικό, προκειμένου να χορηγηθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν προσαρμογές που υποχρεώθηκε να κάνει ο φορέας επί των τευχών δημοπράτησης κι ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για την τύχη της διαδικασίας.

Χτες, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) σε σχετική της συνεδρίασης αποφάσισε να «παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 20:00. Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ., εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό Ε. 948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να ορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης, μετά την έκδοση της απόφασης».

Η κατασκευή της μονάδας έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, περιβαλλοντικών συλλόγων και φορέων της Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος είχε προχωρήσει παλιότερα σε προσφυγή στο ΣτΕ κατά της δημοπράτησης έργων στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Γραμματικού.

Αλλά φαίνεται ότι έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λόγους όμως που σχετίζονται με τις συνεχείς αναβολές και τις καθυστερήσεις. Για την ώρα πάντως η Κομισιόν φέρεται να… αποδέχεται το γαϊτανάκι των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας (προσφυγές κ.α.) πλην όμως, καταγράφει τις αρρυθμίες και τα προβλήματα. Το θέμα πλέον είναι κατά  πόσο οι συναρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν τελικά τον διαγωνισμό τόσο σε επίπεδο υποβολής προσφορών όσο και σε σχέση με την… ολοκλήρωση του project σε βάθος ετών.

Ο διαγωνισμός… «λάστιχο», λόγω των συνεχών αναβολών και παρατάσεων, είναι ύψους σχεδόν 95-100 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο, ενώ οι άλλες δύο, μεγαλύτερες μονάδες σε Φυλή και Σχιστό θα υλοποιηθούν μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και εκτιμώμενο κόστος κοντά στα 760 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί βέβαια ότι και πάλι εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ. Ανεξάρτητα από διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η αποσφράγιση των προσφορών να λάβει χώρα μετά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ στις 5.10.2021.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαγωνισμό έχει προηγηθεί μπαράζ αναβολών και παρατάσεων, καθώς η αρχική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν για τον περασμένο Μάρτιο. Κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) προδικαστικές προσφυγές, χορηγήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ νέες παρατάσεις αλλά και διευκρινήσεις, πλην όμως στην πορεία έγιναν δεκτές από την ΑΕΠΠ οι προσφυγές. Ο ΕΔΣΝΑ με τη σειρά του άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για να μεταφερθεί ο διαγωνισμός για τις 20/10.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της χτεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι «…πρέπει να ανασταλεί εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης 773/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό Ε.948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως, που έχει ήδη ασκήσει η αναθέτουσα αρχή κατά της ως άνω πράξης της ΑΕΠΠ. Η έννοια της διατασσόμενης με την παρούσα εν μέρει αναστολής είναι ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η τυχόν επαναπροκήρυξη του επίδικου διαγωνισμού με εν μέρει διαφορετικούς όρους, σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης της ΑΕΠΠ. Περαιτέρω, όμως, η Επιτροπή Αναστολών, μετά στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, αποφασίζει, ως μέτρο, ότι ο αιτών Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διενεργήσει, εντός ευλόγου χρόνου από τότε που θα καταστεί δυνατή η χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης αποφάσεως, τον επίδικο διαγωνισμό χωρίς, όμως, να εφαρμοσθούν οι ρήτρες εκείνες της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού που ακυρώθηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη και δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά η βασιμότητα των προβληθεισών με την κρινόμενη αίτηση σχετικών αιτιάσεων …».

Ετσι, όπως αναφέραμε, ο ΕΔΣΝΑ, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη συντομότερη δυνατή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας», επεξεργάστηκε τα διακήρυξη και προχώρησε στην προσαρμογή / τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης (τεχνικά και οικονομικά ζητήματα) ώστε να αφαιρεθούν οι κρίσιμοι όροι και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις σε αντικατάσταση αυτών. Μεταφέροντας παράλληλα τη διαδικασία για μια εβδομάδα αργότερα, για τις 27/10, πάντα περιμένοντας το ΣτΕ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ: H Διοίκηση Τσίρκα-Κυπαρίσση για...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνεχίζεται η απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση για θερμαινόμενους χώρους στον Δήμο...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους...

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
7:37 - 5:36


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Μαραθώνας
«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
Διαβάστηκε 1522 φορές

22-09-2021
Από τo Dimotisnews
Για την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε από τον ΕΔΣΝΑ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την κατασκευή «ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», δηλαδή στο Γραμματικό, προκειμένου να χορηγηθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν προσαρμογές που υποχρεώθηκε να κάνει ο φορέας επί των τευχών δημοπράτησης κι ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για την τύχη της διαδικασίας.

Χτες, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) σε σχετική της συνεδρίασης αποφάσισε να «παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 20:00. Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ., εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό Ε. 948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να ορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης, μετά την έκδοση της απόφασης».

Η κατασκευή της μονάδας έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, περιβαλλοντικών συλλόγων και φορέων της Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος είχε προχωρήσει παλιότερα σε προσφυγή στο ΣτΕ κατά της δημοπράτησης έργων στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Γραμματικού.

Αλλά φαίνεται ότι έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λόγους όμως που σχετίζονται με τις συνεχείς αναβολές και τις καθυστερήσεις. Για την ώρα πάντως η Κομισιόν φέρεται να… αποδέχεται το γαϊτανάκι των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας (προσφυγές κ.α.) πλην όμως, καταγράφει τις αρρυθμίες και τα προβλήματα. Το θέμα πλέον είναι κατά  πόσο οι συναρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν τελικά τον διαγωνισμό τόσο σε επίπεδο υποβολής προσφορών όσο και σε σχέση με την… ολοκλήρωση του project σε βάθος ετών.

Ο διαγωνισμός… «λάστιχο», λόγω των συνεχών αναβολών και παρατάσεων, είναι ύψους σχεδόν 95-100 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο, ενώ οι άλλες δύο, μεγαλύτερες μονάδες σε Φυλή και Σχιστό θα υλοποιηθούν μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και εκτιμώμενο κόστος κοντά στα 760 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί βέβαια ότι και πάλι εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ. Ανεξάρτητα από διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η αποσφράγιση των προσφορών να λάβει χώρα μετά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ στις 5.10.2021.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαγωνισμό έχει προηγηθεί μπαράζ αναβολών και παρατάσεων, καθώς η αρχική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν για τον περασμένο Μάρτιο. Κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) προδικαστικές προσφυγές, χορηγήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ νέες παρατάσεις αλλά και διευκρινήσεις, πλην όμως στην πορεία έγιναν δεκτές από την ΑΕΠΠ οι προσφυγές. Ο ΕΔΣΝΑ με τη σειρά του άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για να μεταφερθεί ο διαγωνισμός για τις 20/10.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της χτεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι «…πρέπει να ανασταλεί εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης 773/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό Ε.948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως, που έχει ήδη ασκήσει η αναθέτουσα αρχή κατά της ως άνω πράξης της ΑΕΠΠ. Η έννοια της διατασσόμενης με την παρούσα εν μέρει αναστολής είναι ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η τυχόν επαναπροκήρυξη του επίδικου διαγωνισμού με εν μέρει διαφορετικούς όρους, σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης της ΑΕΠΠ. Περαιτέρω, όμως, η Επιτροπή Αναστολών, μετά στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, αποφασίζει, ως μέτρο, ότι ο αιτών Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διενεργήσει, εντός ευλόγου χρόνου από τότε που θα καταστεί δυνατή η χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης αποφάσεως, τον επίδικο διαγωνισμό χωρίς, όμως, να εφαρμοσθούν οι ρήτρες εκείνες της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού που ακυρώθηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη και δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά η βασιμότητα των προβληθεισών με την κρινόμενη αίτηση σχετικών αιτιάσεων …».

Ετσι, όπως αναφέραμε, ο ΕΔΣΝΑ, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη συντομότερη δυνατή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας», επεξεργάστηκε τα διακήρυξη και προχώρησε στην προσαρμογή / τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης (τεχνικά και οικονομικά ζητήματα) ώστε να αφαιρεθούν οι κρίσιμοι όροι και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις σε αντικατάσταση αυτών. Μεταφέροντας παράλληλα τη διαδικασία για μια εβδομάδα αργότερα, για τις 27/10, πάντα περιμένοντας το ΣτΕ.

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2022 All rights reserved