ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Ρύθμιση οφειλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω COVID-19
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021
7:28 πμ - 5:05 μμΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Ρύθμιση οφειλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω COVID-19
Διαβάστηκε 753 φορές

31-08-2021
Από τo Dimotisnews


Δελτίο Τύπου

Εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος γίνεται γνωστό ότι σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 165 & 166 του Ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 35 &36 του Ν. 4807/2021, παρέχεται μέχρι και τις 31-10-2021 δυνατότητα τμηματικής καταβολής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15-2-2020 μέχρι 30-6-2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15-2-2020 μέχρι τις 11-06-2021. 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Δυνάμει της νέας ρύθμισης, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 % ),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ ( 48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

Στο πεδίο της νέας ρύθμισης δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, 

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

δ) Οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού. 

Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή με email, αποκλειστικά στη διεύθυνση info@marathon.gr, των ακόλουθων δικαιολογητικών:   

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
- Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓ ΑΝΗ
- Βεβαίωση ενίσχυσης - στήριξης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινονικών Υποθέσεων από 15-2-2020 και μετά
- Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενου ακινήτου και υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής από 15-2-2020 και μετά.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
- Πρόσφατο καταστατικό εταιρείας 
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
- Στοιχεία μητρώου από το ΤAXISNET 
- Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameiaki@marathon.gr ή στο τηλέφωνο 2294320511 Ταμειακή Υπηρεσία.

Εκ της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νίκος Χατζηγιάννης: Φαίνεται κ. Τσιρκα ότι...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία...
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κ.Ε.Δ.ΜΑ.: Ανοιχτή επιστολή για το Κολυμβητήριο...
 
Μαραθώνας - LIFESTYLE
Συνέντευξη Τύπου των Φίλων του Αρχαιολογικού...

Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021
7:28 πμ - 5:05 μμ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: Ρύθμιση οφειλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω COVID-19
Διαβάστηκε 753 φορές

31-08-2021
Από τo Dimotisnews
Δελτίο Τύπου

Εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος γίνεται γνωστό ότι σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 165 & 166 του Ν. 4764/2020, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 35 &36 του Ν. 4807/2021, παρέχεται μέχρι και τις 31-10-2021 δυνατότητα τμηματικής καταβολής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15-2-2020 μέχρι 30-6-2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15-2-2020 μέχρι τις 11-06-2021. 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Δυνάμει της νέας ρύθμισης, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 % ),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ ( 48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

Στο πεδίο της νέας ρύθμισης δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, 

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

δ) Οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού. 

Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή με email, αποκλειστικά στη διεύθυνση info@marathon.gr, των ακόλουθων δικαιολογητικών:   

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
- Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓ ΑΝΗ
- Βεβαίωση ενίσχυσης - στήριξης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινονικών Υποθέσεων από 15-2-2020 και μετά
- Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενου ακινήτου και υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής από 15-2-2020 και μετά.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 
- Πρόσφατο καταστατικό εταιρείας 
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
- Στοιχεία μητρώου από το ΤAXISNET 
- Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameiaki@marathon.gr ή στο τηλέφωνο 2294320511 Ταμειακή Υπηρεσία.

Εκ της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαραθώνος

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2021 All rights reserved