ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ερωτήματα και απαντήσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σάββατο 21 Μαίου 2022
6:10 πμ - 8:34 μμΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Περιφέρεια Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ερωτήματα και απαντήσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων
Διαβάστηκε 1707 φορές

28-03-2020
Από τo Dimotisnews


Αγαπητά μέλη,

Με αφορμή την ανακοίνωση των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων, για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μας είχε ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις / προτάσεις μας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη δημόσια τοποθέτηση του Ε.Ε.Α. προς την Πολιτεία.
Στις 21.03.2020, σας είχαμε κοινοποιήσει την επιστολή μας με Α.Π. 80, προς το Ε.Ε.Α με τα ερωτήματά του Σωματείου μας, που είχαμε θέσει.
Παρακάτω θα βρείτε, τις απαντήσεις τις οποίες λάβαμε από το νομικό τμήμα του Επιμελητηρίου.

1. Το επίδομα των επιχειρήσεων το παίρνουν οι ΟΕ και τα υποκαταστήματα;
Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ειδικότερη πρόβλεψη σχετικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που δικαιούνται την ειδική αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το εν λόγω επίδομα δικαιούται κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ιδιοκτήτης περισσοτέρων της μίας ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δικαιούται να λάβει άπαξ το ποσό των 800 Ευρώ ως αποζημίωση, το ίδιο θα ισχύσει και για τα υποκαταστήματα των Ο.Ε.

2. Δικαιούνται το επίδομα των €800, μέλη εταιρίας Ο.Ε.;
Για το εν λόγω ζήτημα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σχετική πρόβλεψη και χρήζει διευκρινήσεως από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωστόσο, κατά την άποψή μας τα μέλη όσων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) πλήττονται από την επιδημία covid-19, δέον όπως λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ καθώς ανήκουν στην έννοια των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

3. Το επίδομα των εργαζομένων, ισχύει και για μερική απασχόληση;
Το επίδομα των 800 Ευρώ καλύπτει κάθε εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή παρουσιάζουν δραματική μείωση του τζίρου τους λόγω κορωνοϊού, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας είναι κατατεθειμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας.

4. Εάν ο εργαζόμενος εργάζεται και αλλού, χωρίς να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ΚΑΔ, δικαιούται να πάρει επίδομα;
Δεν υπάρχει σαφής ρύθμιση για την περίπτωση αυτή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, οι πολλαπλώς απασχολούμενοι δικαιούνται μία μόνο φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 Ευρώ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν ή έκλεισαν με δική τους απόφαση, δε δικαιούνται την ανωτέρω ειδική αποζημίωση καθώς θα λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση που ένας πολλαπλώς απασχολούμενος, βρεθεί σε αναστολή μίας εκ των συμβάσεων εργασίας του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παρέχει την εργασία του σε επιχειρήσεις εργοδοτών που εξακολουθούν να λειτουργούν, δε δικαιούται να λάβει το επίδομα των 800 Ευρώ.

5. Εάν ένας εργαζόμενος προβεί σε οικειοθελή αποχώρηση, επηρεάζει την επιδότηση της επιχείρησης;
Την ειδική οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, δικαιούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Τυχόν οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου, δεν ασκεί επιρροή στην επιδότηση της επιχείρησης.
Ως προς την επιδότηση του εργαζομένου που αποχώρησε οικειοθελώς, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 12997/231 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 993/23-03-2020), τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αφορούν και στους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1η Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη, είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

6. Εάν ένας ενοικιαστής, αδυνατεί να δώσει το 60% του ενοικίου, έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να του κάνει έξωση;
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Μάλιστα, τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς, η καταβολή του 60% του μισθώματος, αντί του 100%, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τον ενοικιαστή. Ωστόσο, σε περίπτωση ολικής μη καταβολής του μισθώματος, δηλαδή μη καταβολής του 60% του ενοικίου ένεκα αδυναμίας του ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) μπορεί να προβεί είτε σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και στη συνέχεια να εγείρει αγωγή έξωσης, είτε να ακολουθήσει τη διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου.

7. Εάν η επισιτιστική επιχείρηση, έχει κλείσει προγραμματισμένη συνεστίαση, στο διάστημα που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές από το κράτος και ο πελάτης ζητάει την επιστροφή της προκαταβολής (αρραβώνα) λόγω ανωτέρας βίας, οι επιχειρήσεις την επιστρέφουν ή επιστρέφουν μέρος αυτής και πόσο (το 50%);
Καταρχήν, στις περιπτώσεις που δίνεται ορισμένη προκαταβολή στα πλαίσια μίας σύμβασης, η προκαταβολή από μόνη της δεν θεωρείται αρραβώνας, εφόσον δεν υπάρχει ορισμένη αρραβωνική σύμβαση. Μάλιστα, σε περίπτωση αμφιβολίας, προκρίνεται η ερμηνεία ότι πρόκειται περί προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση, ο αρραβώνας, ο οποίος σκοπεί στην κάλυψη της ζημίας στην περίπτωση υπαίτιας ματαίωσης της σύμβασης, διαφέρει από την προκαταβολή, την οποία σκοπούσαν τα μέρη, κατά την κατάρτιση της συμβάσεως, όχι προς κάλυψη της ζημίας, αλλά έναντι της παροχής και σε εγγύηση αυτής, δηλαδή ως μέρος του συμφωνημένου τιμήματος. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για προκαταβολή, η οποία δόθηκε ενόψει προγραμματισμένης συνεστίασης που εν τέλει ματαιώθηκε λόγω ανωτέρας βίας, αυτή αναζητείται με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904). Τούτο σημαίνει ότι, οι επισιτιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να την επιστρέψουν στο σύνολό της.

8. Στις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις delivery, ο ΕΦΚΑ λειτουργεί το ίδιο αυστηρώς στο θέμα ασφάλισης και ωραρίου εργαζομένων όταν κάποιοι εργαζόμενοι νοσούν ή δεν προσέρχονται στην εργασία τους λόγω αδιαθεσίας;
Ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης ανατρέχουμε στις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος νοσεί από covid-19 (ή τεθεί σε καραντίνα με ιατρική εντολή) θα ισχύουν οι διατάξεις για την άδεια ασθενείας. Ο εργαζόμενος δικαιούται παροχές σε είδος (ιατρική περίθαλψη) και παροχές σε χρήμα (μισθό και επίδομα ασθενείας) για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη. Οι ημέρες επιδότησης σχετίζονται με τα χρόνια απασχόλησης του εργαζόμενου στον εργοδότη. Αν ένας εργαζόμενος έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες (πραγματική εργασία) και δεν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις καταβαλλόμενες αποδοχές του μισού μήνα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες (πραγματική εργασία) και έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις καταβαλλόμενες αποδοχές του ενός μήνα. Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών θα γίνει σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/1967 σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού. Η καταβολή επιδόματος ασθένειας από τον ΕΦΚΑ αρχίζει από την τέταρτη (4η) ημέρα, από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος ανήγγειλε την ανικανότητα προς εργασία στον ΕΦΚΑ. Εάν ένας μισθωτός ασθενήσει για πρώτη φορά μέσα σε ένα εργασιακό έτος πέραν των τριών ημερών, θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ από την τέταρτη ημέρα.
Ο εργοδότης θα καταβάλει, δηλαδή, το μισό ημερομίσθιο ή την αναλογία του μισθού για τις πρώτες τρεις (3) ημέρες, ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες πλέον του τριημέρου, θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ ολόκληρων των ημερομισθίων (τα οποία θα ελάμβανε αν εργαζόταν) και της επιδότησης ασθένειας από τον ΕΦΚΑ. Το επίδομα ασθένειας θα καταβληθεί στον εργαζόμενο από την τέταρτη (4η) ημέρα. Εάν όμως η ασθένεια του μισθωτού, λόγω του κορονοϊού, είναι η δεύτερη εντός του έτους αυτού πέραν των τριών ημερών, θα λάβει το επίδομα ασθένειας από την πρώτη ημέρα.
Ως προς το ωράριο εργασίας έχει προβλεφθεί ότι αναστέλλεται έως και 10 Απριλίου 2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.Α)

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δαβερώνης
Ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Γκόνος


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Περιφέρεια Αττικής - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δήμος Διονύσου: Χρηματοδότηση για την προμήθεια...
 
Περιφέρεια Αττικής - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Περιφέρεια Αττικής: Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης...
 
Περιφέρεια Αττικής - ΨΙΘΥΡΟΙ
Στην εκδήλωση τιμής για την Παγκόσμια...
 
Περιφέρεια Αττικής - ΨΙΘΥΡΟΙ
Στα εγκαίνια του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού...

Σάββατο 21 Μαίου 2022
6:10 πμ - 8:34 μμΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Περιφέρεια Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: Ερωτήματα και απαντήσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων
Διαβάστηκε 1707 φορές

28-03-2020
Από τo Dimotisnews
Αγαπητά μέλη,

Με αφορμή την ανακοίνωση των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων, για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μας είχε ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις / προτάσεις μας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη δημόσια τοποθέτηση του Ε.Ε.Α. προς την Πολιτεία.
Στις 21.03.2020, σας είχαμε κοινοποιήσει την επιστολή μας με Α.Π. 80, προς το Ε.Ε.Α με τα ερωτήματά του Σωματείου μας, που είχαμε θέσει.
Παρακάτω θα βρείτε, τις απαντήσεις τις οποίες λάβαμε από το νομικό τμήμα του Επιμελητηρίου.

1. Το επίδομα των επιχειρήσεων το παίρνουν οι ΟΕ και τα υποκαταστήματα;
Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ειδικότερη πρόβλεψη σχετικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που δικαιούνται την ειδική αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το εν λόγω επίδομα δικαιούται κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ιδιοκτήτης περισσοτέρων της μίας ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δικαιούται να λάβει άπαξ το ποσό των 800 Ευρώ ως αποζημίωση, το ίδιο θα ισχύσει και για τα υποκαταστήματα των Ο.Ε.

2. Δικαιούνται το επίδομα των €800, μέλη εταιρίας Ο.Ε.;
Για το εν λόγω ζήτημα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σχετική πρόβλεψη και χρήζει διευκρινήσεως από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωστόσο, κατά την άποψή μας τα μέλη όσων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) πλήττονται από την επιδημία covid-19, δέον όπως λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ καθώς ανήκουν στην έννοια των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

3. Το επίδομα των εργαζομένων, ισχύει και για μερική απασχόληση;
Το επίδομα των 800 Ευρώ καλύπτει κάθε εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή παρουσιάζουν δραματική μείωση του τζίρου τους λόγω κορωνοϊού, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εργασίας είναι κατατεθειμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας.

4. Εάν ο εργαζόμενος εργάζεται και αλλού, χωρίς να έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ΚΑΔ, δικαιούται να πάρει επίδομα;
Δεν υπάρχει σαφής ρύθμιση για την περίπτωση αυτή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, οι πολλαπλώς απασχολούμενοι δικαιούνται μία μόνο φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 Ευρώ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν ή έκλεισαν με δική τους απόφαση, δε δικαιούνται την ανωτέρω ειδική αποζημίωση καθώς θα λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση που ένας πολλαπλώς απασχολούμενος, βρεθεί σε αναστολή μίας εκ των συμβάσεων εργασίας του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παρέχει την εργασία του σε επιχειρήσεις εργοδοτών που εξακολουθούν να λειτουργούν, δε δικαιούται να λάβει το επίδομα των 800 Ευρώ.

5. Εάν ένας εργαζόμενος προβεί σε οικειοθελή αποχώρηση, επηρεάζει την επιδότηση της επιχείρησης;
Την ειδική οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, δικαιούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. Τυχόν οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου, δεν ασκεί επιρροή στην επιδότηση της επιχείρησης.
Ως προς την επιδότηση του εργαζομένου που αποχώρησε οικειοθελώς, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 12997/231 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 993/23-03-2020), τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αφορούν και στους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1η Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη, είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

6. Εάν ένας ενοικιαστής, αδυνατεί να δώσει το 60% του ενοικίου, έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να του κάνει έξωση;
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Μάλιστα, τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς, η καταβολή του 60% του μισθώματος, αντί του 100%, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τον ενοικιαστή. Ωστόσο, σε περίπτωση ολικής μη καταβολής του μισθώματος, δηλαδή μη καταβολής του 60% του ενοικίου ένεκα αδυναμίας του ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) μπορεί να προβεί είτε σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και στη συνέχεια να εγείρει αγωγή έξωσης, είτε να ακολουθήσει τη διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου.

7. Εάν η επισιτιστική επιχείρηση, έχει κλείσει προγραμματισμένη συνεστίαση, στο διάστημα που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές από το κράτος και ο πελάτης ζητάει την επιστροφή της προκαταβολής (αρραβώνα) λόγω ανωτέρας βίας, οι επιχειρήσεις την επιστρέφουν ή επιστρέφουν μέρος αυτής και πόσο (το 50%);
Καταρχήν, στις περιπτώσεις που δίνεται ορισμένη προκαταβολή στα πλαίσια μίας σύμβασης, η προκαταβολή από μόνη της δεν θεωρείται αρραβώνας, εφόσον δεν υπάρχει ορισμένη αρραβωνική σύμβαση. Μάλιστα, σε περίπτωση αμφιβολίας, προκρίνεται η ερμηνεία ότι πρόκειται περί προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση, ο αρραβώνας, ο οποίος σκοπεί στην κάλυψη της ζημίας στην περίπτωση υπαίτιας ματαίωσης της σύμβασης, διαφέρει από την προκαταβολή, την οποία σκοπούσαν τα μέρη, κατά την κατάρτιση της συμβάσεως, όχι προς κάλυψη της ζημίας, αλλά έναντι της παροχής και σε εγγύηση αυτής, δηλαδή ως μέρος του συμφωνημένου τιμήματος. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για προκαταβολή, η οποία δόθηκε ενόψει προγραμματισμένης συνεστίασης που εν τέλει ματαιώθηκε λόγω ανωτέρας βίας, αυτή αναζητείται με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904). Τούτο σημαίνει ότι, οι επισιτιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να την επιστρέψουν στο σύνολό της.

8. Στις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις delivery, ο ΕΦΚΑ λειτουργεί το ίδιο αυστηρώς στο θέμα ασφάλισης και ωραρίου εργαζομένων όταν κάποιοι εργαζόμενοι νοσούν ή δεν προσέρχονται στην εργασία τους λόγω αδιαθεσίας;
Ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης ανατρέχουμε στις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος νοσεί από covid-19 (ή τεθεί σε καραντίνα με ιατρική εντολή) θα ισχύουν οι διατάξεις για την άδεια ασθενείας. Ο εργαζόμενος δικαιούται παροχές σε είδος (ιατρική περίθαλψη) και παροχές σε χρήμα (μισθό και επίδομα ασθενείας) για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο από τον εργοδότη. Οι ημέρες επιδότησης σχετίζονται με τα χρόνια απασχόλησης του εργαζόμενου στον εργοδότη. Αν ένας εργαζόμενος έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες (πραγματική εργασία) και δεν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις καταβαλλόμενες αποδοχές του μισού μήνα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες (πραγματική εργασία) και έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις καταβαλλόμενες αποδοχές του ενός μήνα. Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών θα γίνει σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/1967 σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού. Η καταβολή επιδόματος ασθένειας από τον ΕΦΚΑ αρχίζει από την τέταρτη (4η) ημέρα, από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος ανήγγειλε την ανικανότητα προς εργασία στον ΕΦΚΑ. Εάν ένας μισθωτός ασθενήσει για πρώτη φορά μέσα σε ένα εργασιακό έτος πέραν των τριών ημερών, θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ από την τέταρτη ημέρα.
Ο εργοδότης θα καταβάλει, δηλαδή, το μισό ημερομίσθιο ή την αναλογία του μισθού για τις πρώτες τρεις (3) ημέρες, ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες πλέον του τριημέρου, θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ ολόκληρων των ημερομισθίων (τα οποία θα ελάμβανε αν εργαζόταν) και της επιδότησης ασθένειας από τον ΕΦΚΑ. Το επίδομα ασθένειας θα καταβληθεί στον εργαζόμενο από την τέταρτη (4η) ημέρα. Εάν όμως η ασθένεια του μισθωτού, λόγω του κορονοϊού, είναι η δεύτερη εντός του έτους αυτού πέραν των τριών ημερών, θα λάβει το επίδομα ασθένειας από την πρώτη ημέρα.
Ως προς το ωράριο εργασίας έχει προβλεφθεί ότι αναστέλλεται έως και 10 Απριλίου 2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.Α)

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δαβερώνης
Ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Γκόνος

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2022 All rights reserved