Επικαιροποίηση Μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παρασκευή 20 Μαίου 2022
6:11 πμ - 8:33 μμΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
Επικαιροποίηση Μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος
Διαβάστηκε 1210 φορές

27-04-2021
Από τo Dimotisnews


Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06- 2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002 τεύχος Α΄) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
Με την ψήφιση του Ν. 4662/2020 συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ( National Crisisand Hazard Management Mechanism( Nat-CHAMM) . Οι βασικές αρχές λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης τα Υπουργεία , οι Υπηρεσίες , οι Ο.Τ.Α α β βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις , το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β , οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας , οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό , υλικά και μέσα.
Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
Την αριθμ. 17/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα ως προς το μέρος που ορίζει τους δυο Δημοτικούς Συμβούλους (ο ένας από τη μειοψηφία) ως μέλη  του συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Την με αριθ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος».
Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Τον Κανονισμό Λειτουργίας (Σ.Τ.Ο.) ∆ήµου Μαραθώνα
Τα έγγραφα των εμπλεκόμενων φορέων µε τα οποία επικαιροποίησαν τους εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Μαραθώνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επικαιροποίηση των μελών  του Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  Μαραθώνα   το οποίο αποτελείται από τους:

Τον  Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα  ως  Πρόεδρο, Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει  ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Εμμανουήλ Γεωργάτο, ως τακτικό Μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικηφόρο Μπατζέ.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, κ. Αδάμ Μεγαγιάννη, ως τακτικό  Μέλος, σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ., με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας  κ. Νικόλαο Ζουμπουρλή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Το  ειδικευμένο στέλεχος  της  Περιφέρειας Αττικής  κ. Σωτηρία  Μπάϊμπου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια   της, σε περίπτωση απουσίας της, την κ. Κορίνα Μητσάκη.
ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Τον Ίλαρχο κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο με  αναπληρωτές του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον  κ. Δημήτριο Γκοράτσα ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ Τον Επγος (ΤΗΓ) κ. Ιωάννη Ζέρβα, με  αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας  του, την Υπαγό (ΤΟΠ) κ. Ιωάννα Κρικέλλα ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ Τον Αντιπλοίαρχο κ. Χρήστο Χρυσούλα ΠΝ, με   αναπληρωτή  του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον  Πλωτάρχη κ. Μιλτιάδη Παντελόπουλο, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της υπηρεσίας.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Τον Υποδιοικητή ΝΒΝΒ/ΘΑΝ, Αντιπλοίαρχο, κ. Στέργιο Πούλιο, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τον  Διοικητή  του Α.Τ  Μαραθώνα  κ. Χρήστο Τσιατσιάνη,  με  αναπληρωτή  του, σε περίπτωση  απουσίας  του, τον  Υπαστυνόμο Β, κ. Βασίλειο Παπαζήση ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας.
ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τον Υ/Α  κ. Κωνσταντίνο Παμλίδη, με  αναπληρωτή   του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Υ/Α κ. Χαράλαμπο Μουρατίδη ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ο  προϊστάμενος  της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κ. Πέτρο Μπερτόλη, με αναπληρωτή του,  σε περίπτωση απουσίας  του, τον κ. Νικηφόρο Μπατζέ.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΝΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Τον  Αντιπλοίαρχο κ. Γεώργιο Κατσούλη ,ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές του σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπλοίαρχο κ. Χρήστο Αθανασόπουλο και  τον Πλωτάρχη Λ.Σ κ. Στέφανο Γερακάκη, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της υπηρεσίας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Τον Διοικητή  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, Αντιπύραρχο   κ. Βικέντιο Μαρινάκη, ως τακτικό μέλος  με  αναπληρωτή  του, σε  περίπτωση απουσίας  του, τον Επιπυραγό  κ. Αθανάσιο Αρβανιτάκη, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Τον  Διευθυντή  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα  κ. Γεώργιο Κολοβό ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον κ. Σωτήριο Αθανασόπουλο.
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Τον Δασοπόνο  κ. Κωνσταντίνο Μούγιο, ως τακτικό μέλος, με   αναπληρωτή    του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον Δασοφύλακα κ. Κωνσταντίνο  Βούλγαρη.
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Την  Δασοπόνο κ. Βασιλική Τριανταφύλλου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές της σε περίπτωση απουσίας  της, τους Δασοφύλακες  κ. Ιωάννη Γερόνικο και κ. Παναγιώτη Αδαμόπουλο.
Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού – ΣΠΑΠ- Τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ κ. Βλάση Σιώμο με αναπληρωτή του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος του ΣΠΑΠ.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ –ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,ΥΜΗΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   – ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ- Τον  εκάστοτε Πρόεδρο του Φορέα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή/τρια  του σε περίπτωση  απουσίας του  έναν/μια  εκπρόσωπο του Φορέα, ο/η οποίος-α θα λαμβάνει μέρος στο Σ.Τ.Ο με έγγραφο, που θα τον/την ορίζει αναπληρωματικό μέλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν.ΒΟΥΤΖΑ -ΠΥΣΕΘ Τον Διοικητή του  Πυροσβεστικού Σώματος  Εθελοντών Ν. Βουτζά, κ. Κυριάκο Δαμιανόγλου,  ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον εθελοντή Δασοπυροσβέστη, κ. Σπύρο Ξάνθη ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΕΔΜ Τον Πρόεδρο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα κ. Ματθαίο Καραμολέγκο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές  του, σε περίπτωση απουσίας του τον  Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Δερβενιώτη, και την κ. Φανή Ζουγανέλη, ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Το εθελοντή Δασοπυροσβέστη κ. Αθανάσιο Λασκούδη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας  του, τον Εθελοντή Δασοπυροσβέστη κ. Πέτρο Δεμένεγα ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΕΦΙΠΠΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Τον Διοικητή, κ. Πέτρο Στέλλα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας του,  την κ. Αντιγόνη Νταλιάνη, ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ Πρόεδρος  κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον Διοικητή της ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας  Κοινότητας Μαραθώνα κ. Γεώργιο Λέπουρη.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κουλούκουσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον  Κ.Σ  Ιωάννη  Κυριακό.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Πρόεδρος, κ. Αγγελική Αβραμίδη –Σιδέρη  με αναπληρωτή της, σε περίπτωση απουσίας της, τον  Αντιπρόεδρο,  κ. Σπυρίδωνα Ζαγάρη.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ Πρόεδρος, κ. Σπυρίδων Ηλίας, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του τον  Κ.Σ   κ. Γεώργιο Ηλία.

Ο ∆ήµαρχος  προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου  Μαραθώνος  σύμφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόµενα στο 58 του Ν. 3852/2010 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, όπως ισχύει. 

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του ∆ήµου  Μαραθώνος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών.

Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙ εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργώντας ως σηµεία επαφής και παρέχοντας σ’ αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα µέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. 

Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙΙ έως ΙX, εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συµµετοχή τους συνίσταται στην ενηµέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων σχετικά µε τις προτάσεις, έργα  και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται τα εν λόγω µέλη προκειµένου για την υποβοήθηση του έργου του ∆ηµάρχου.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του  Προέδρου.

Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους. 

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραµµατειακή υποστήριξη η οποία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και  τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς.

Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεµάτων πρόληψης και ετοιµότητας των φορέων πολιτικής προστασίας που µετέχουν σ’ αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούµενες λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων µέτρων ετοιµότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών.

Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών το Σ.Τ.Ο. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους από τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.

Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από µέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των µελών του Σ.Ο.Π.Π και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, o τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους καθώς και οι δεσµεύσεις των συµµετεχόντων µελών, ως νοµίµων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασµού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησης τους.

Το πρακτικό συντάσσεται από την γραµµατέα  & πρακτικογράφο του Σ.Τ.Ο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιµέλεια της  γραμματέως το πρακτικό κοινοποιείται άµεσα στους εκπροσωπούµενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.

Γραμματέας & Πρακτικογράφος του Σ.Τ.Ο ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κλάδου  ΔΕ1, με βαθμό Α. κ. Βαρβάρα Καμπέλη με αναπληρώτρια της, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ με βαθμό Γ, κ. Γεωργία Σαφρά.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι έκδοσης νεοτέρας.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Μαραθώνας - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Μαραθώνος: 19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης...
 
Μαραθώνας - ΨΙΘΥΡΟΙ
Δήμος Μαραθώνος: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων...
 
Μαραθώνας - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Marathon Lake Run: Πραγματοποιήθηκε ο 8ος...
 
Μαραθώνας - LIFESTYLE
Γιώργος Κολοβός: «Η Ιστορία του Βιολογικού...

Παρασκευή 20 Μαίου 2022
6:11 πμ - 8:33 μμΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
Επικαιροποίηση Μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος
Διαβάστηκε 1210 φορές

27-04-2021
Από τo Dimotisnews
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06- 2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002 τεύχος Α΄) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
Με την ψήφιση του Ν. 4662/2020 συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ( National Crisisand Hazard Management Mechanism( Nat-CHAMM) . Οι βασικές αρχές λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα , αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης τα Υπουργεία , οι Υπηρεσίες , οι Ο.Τ.Α α β βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις , το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β , οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας , οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό , υλικά και μέσα.
Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
Την αριθμ. 17/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα ως προς το μέρος που ορίζει τους δυο Δημοτικούς Συμβούλους (ο ένας από τη μειοψηφία) ως μέλη  του συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Την με αριθ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος».
Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Τον Κανονισμό Λειτουργίας (Σ.Τ.Ο.) ∆ήµου Μαραθώνα
Τα έγγραφα των εμπλεκόμενων φορέων µε τα οποία επικαιροποίησαν τους εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Μαραθώνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επικαιροποίηση των μελών  του Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  Μαραθώνα   το οποίο αποτελείται από τους:

Τον  Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα  ως  Πρόεδρο, Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει  ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Εμμανουήλ Γεωργάτο, ως τακτικό Μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικηφόρο Μπατζέ.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, κ. Αδάμ Μεγαγιάννη, ως τακτικό  Μέλος, σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ., με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας  κ. Νικόλαο Ζουμπουρλή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Το  ειδικευμένο στέλεχος  της  Περιφέρειας Αττικής  κ. Σωτηρία  Μπάϊμπου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια   της, σε περίπτωση απουσίας της, την κ. Κορίνα Μητσάκη.
ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Τον Ίλαρχο κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο με  αναπληρωτές του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον  κ. Δημήτριο Γκοράτσα ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ Τον Επγος (ΤΗΓ) κ. Ιωάννη Ζέρβα, με  αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας  του, την Υπαγό (ΤΟΠ) κ. Ιωάννα Κρικέλλα ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ Τον Αντιπλοίαρχο κ. Χρήστο Χρυσούλα ΠΝ, με   αναπληρωτή  του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον  Πλωτάρχη κ. Μιλτιάδη Παντελόπουλο, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της υπηρεσίας.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Τον Υποδιοικητή ΝΒΝΒ/ΘΑΝ, Αντιπλοίαρχο, κ. Στέργιο Πούλιο, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τον  Διοικητή  του Α.Τ  Μαραθώνα  κ. Χρήστο Τσιατσιάνη,  με  αναπληρωτή  του, σε περίπτωση  απουσίας  του, τον  Υπαστυνόμο Β, κ. Βασίλειο Παπαζήση ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας.
ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τον Υ/Α  κ. Κωνσταντίνο Παμλίδη, με  αναπληρωτή   του, σε περίπτωση απουσίας του, τον Υ/Α κ. Χαράλαμπο Μουρατίδη ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της  υπηρεσίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ο  προϊστάμενος  της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κ. Πέτρο Μπερτόλη, με αναπληρωτή του,  σε περίπτωση απουσίας  του, τον κ. Νικηφόρο Μπατζέ.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΝΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Τον  Αντιπλοίαρχο κ. Γεώργιο Κατσούλη ,ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές του σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπλοίαρχο κ. Χρήστο Αθανασόπουλο και  τον Πλωτάρχη Λ.Σ κ. Στέφανο Γερακάκη, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό της υπηρεσίας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Τον Διοικητή  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, Αντιπύραρχο   κ. Βικέντιο Μαρινάκη, ως τακτικό μέλος  με  αναπληρωτή  του, σε  περίπτωση απουσίας  του, τον Επιπυραγό  κ. Αθανάσιο Αρβανιτάκη, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Τον  Διευθυντή  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα  κ. Γεώργιο Κολοβό ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον κ. Σωτήριο Αθανασόπουλο.
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Τον Δασοπόνο  κ. Κωνσταντίνο Μούγιο, ως τακτικό μέλος, με   αναπληρωτή    του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον Δασοφύλακα κ. Κωνσταντίνο  Βούλγαρη.
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Την  Δασοπόνο κ. Βασιλική Τριανταφύλλου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές της σε περίπτωση απουσίας  της, τους Δασοφύλακες  κ. Ιωάννη Γερόνικο και κ. Παναγιώτη Αδαμόπουλο.
Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού – ΣΠΑΠ- Τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ κ. Βλάση Σιώμο με αναπληρωτή του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος του ΣΠΑΠ.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ –ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,ΥΜΗΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   – ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ- Τον  εκάστοτε Πρόεδρο του Φορέα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή/τρια  του σε περίπτωση  απουσίας του  έναν/μια  εκπρόσωπο του Φορέα, ο/η οποίος-α θα λαμβάνει μέρος στο Σ.Τ.Ο με έγγραφο, που θα τον/την ορίζει αναπληρωματικό μέλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν.ΒΟΥΤΖΑ -ΠΥΣΕΘ Τον Διοικητή του  Πυροσβεστικού Σώματος  Εθελοντών Ν. Βουτζά, κ. Κυριάκο Δαμιανόγλου,  ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον εθελοντή Δασοπυροσβέστη, κ. Σπύρο Ξάνθη ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΕΔΜ Τον Πρόεδρο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα κ. Ματθαίο Καραμολέγκο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές  του, σε περίπτωση απουσίας του τον  Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Δερβενιώτη, και την κ. Φανή Ζουγανέλη, ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Το εθελοντή Δασοπυροσβέστη κ. Αθανάσιο Λασκούδη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας  του, τον Εθελοντή Δασοπυροσβέστη κ. Πέτρο Δεμένεγα ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΕΦΙΠΠΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Τον Διοικητή, κ. Πέτρο Στέλλα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας του,  την κ. Αντιγόνη Νταλιάνη, ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ Πρόεδρος  κ. Κωνσταντίνος Λάσκος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον Διοικητή της ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας  Κοινότητας Μαραθώνα κ. Γεώργιο Λέπουρη.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κουλούκουσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον  Κ.Σ  Ιωάννη  Κυριακό.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Πρόεδρος, κ. Αγγελική Αβραμίδη –Σιδέρη  με αναπληρωτή της, σε περίπτωση απουσίας της, τον  Αντιπρόεδρο,  κ. Σπυρίδωνα Ζαγάρη.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ Πρόεδρος, κ. Σπυρίδων Ηλίας, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του τον  Κ.Σ   κ. Γεώργιο Ηλία.

Ο ∆ήµαρχος  προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου  Μαραθώνος  σύμφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόµενα στο 58 του Ν. 3852/2010 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, όπως ισχύει. 

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του ∆ήµου  Μαραθώνος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών.

Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙ εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργώντας ως σηµεία επαφής και παρέχοντας σ’ αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα µέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. 

Τα µέλη υπ. αρ. ΙΙΙ έως ΙX, εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συµµετοχή τους συνίσταται στην ενηµέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων σχετικά µε τις προτάσεις, έργα  και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται τα εν λόγω µέλη προκειµένου για την υποβοήθηση του έργου του ∆ηµάρχου.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του  Προέδρου.

Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους. 

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραµµατειακή υποστήριξη η οποία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και  τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς.

Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεµάτων πρόληψης και ετοιµότητας των φορέων πολιτικής προστασίας που µετέχουν σ’ αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούµενες λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων µέτρων ετοιµότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών.

Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών το Σ.Τ.Ο. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους από τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.

Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από µέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των µελών του Σ.Ο.Π.Π και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, o τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους καθώς και οι δεσµεύσεις των συµµετεχόντων µελών, ως νοµίµων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασµού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησης τους.

Το πρακτικό συντάσσεται από την γραµµατέα  & πρακτικογράφο του Σ.Τ.Ο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιµέλεια της  γραμματέως το πρακτικό κοινοποιείται άµεσα στους εκπροσωπούµενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.

Γραμματέας & Πρακτικογράφος του Σ.Τ.Ο ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κλάδου  ΔΕ1, με βαθμό Α. κ. Βαρβάρα Καμπέλη με αναπληρώτρια της, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ με βαθμό Γ, κ. Γεωργία Σαφρά.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι έκδοσης νεοτέρας.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2022 All rights reserved