×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.
Εφόσον πλοηγήστε σε αυτήν και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Το κατάλαβα
Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019
7:27 πμ - 5:05 μμΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Μαραθώνας
Ο Βάιος Θανασιάς, νέος Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Συνοχής του Δήμου Μαραθώνος
Διαβάστηκε 1589 φορές

06-12-2019
Από τo Dimotisnews
Μαραθώνας, 01/06/2017
Αρ. Απόφασης 772/2017
           
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/08/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:
• Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18‐05‐2014,
• Τις  διατάξεις  των  άρθρων  58, 59, 61, 92  και  93  του  Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκέντρωσης  Διοίκησης  - Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α’ 87),  αναφορικά  με  τις  αρμοδιότητες  του Δημάρχου,  τον  ορισμό  και  τις  υποχρεώσεις  των  Αντιδημάρχων,  την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
• Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  του  Ν. 4144/13 (ΦΕΚ  88  Α/18‐4‐2013) «Αντιμετώπιση  της  παραβατικότητας  στην  Κοινωνικής  Ασφάλιση και  στην αγορά  εργασίας  και  λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Πρόνοιας» αναφορικά  με  την ασφάλιση των αιρετών,
• Την  υπ’  αριθμόν  43,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  30565/06‐08‐2014,  Εγκύκλιο του  Υπουργείου  Εσωτερικών  αναφορικά  με  την «Ορκωμοσία  των  αιρετών των  Δήμων,  εγκατάσταση  των  νέων  αρχών  και  εκλογή  των  συλλογικών οργάνων  των  Δήμων  (Δημοτική  περίοδος : 01η Σεπτεμβρίου  2014 - 31η Αυγούστου 2019)»,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως  αυτά  προκύπτουν  από  την  υπ’  αριθμόν  11247/2012  απόφαση  της Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής  (ΦΕΚ  3465/τ.Β΄/28‐12‐2012)  και  την  υπ’ αριθμόν 138/Γ5‐132/14  απόφαση  του  Προέδρου  της  Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07‐02‐2014),
• Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27‐11‐2012)
• Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87Α
/2010)
• Την υπ αριθ 541/2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Καλπακίδη Θεόδωρου  του  Βασιλείου  ως  Αντιδημάρχου  Επιχειρηματικότητας  και Κοινωνικής Συνοχής Δήμου Μαραθώνος  μέχρι την 31/05/2017
• Την  ανάγκη  ορισμού  Αντιδημάρχου  Επιχειρηματικότητας  και  Κοινωνικής Συνοχής Δήμου Μαραθώνος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Τον  ορισμό  του  κ.  Βάιου  Θανασιά  του  Θεοδώρου,  Δημοτικού  Συμβούλου  της πλειοψηφίας,  ως  Αντιδημάρχου  Επιχειρηματικότητας  και  Κοινωνικής  Συνοχής  του Δήμου Μαραθώνος, από σήμερα 01/06/2017 έως και τις 31/08/2019.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Βάιο Θανασιά είναι:
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
Α.1. Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται :
• Στο  Τμήμα  Αδειοδοτήσεων,  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  και Τουρισμού  της    Διεύθυνση  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης του  Δήμου Μαραθώνος 
Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης:
Β.1. Συνεργάζεται  με  τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης  και Έργων,  κ. Μεγαγιάννη Αδάμ και  τον  Πρόεδρο  και  το  Συμβούλιο  της  δημοτικής ενότητας  Νέας Μάκρης  για  την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ο  κος  Θανασιάς  εξουσιοδοτείται  για  την  έκδοση  και  υπογραφή  αποφάσεων, εγγράφων,  δικαιολογητικών  και  πράξεων  που  σχετίζονται  με  τις  πιο  πάνω ανατιθέμενες  αρμοδιότητες,  την  επιβολή  προστίμων  καθώς  και  την  ευθύνη λειτουργίας  και  εποπτείας  των  αρμόδιων φορέων  και  την  ευθύνη  λειτουργίας  της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου.
Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Αντιδημάρχου  τις  ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  και  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος 
Ηλίας Ψηνάκης