Ορίστηκαν οι νέοι έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
7:27 - 5:51ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Ραφήνα
Ορίστηκαν οι νέοι έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Διαβάστηκε 810 φορές

01-09-2022
Από τo Dimotisnews


Στον ορισμό των έμμισθων Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους για την τρέχουσα δημοτική περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Α. Την παράταση θητείας και τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θητεία έως την 31η Αυγούστου 2023 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Παρατείνει την θητεία της έμμισθης Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Ισότητας των Φύλων ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 
• Τη διαχείριση κι εποπτεία του καθαρισμού οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων μέσω του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων.
• Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης.
• Τα θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου.
Παρατείνει την θητεία της ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.

2. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΣΑΒΒΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 
• Το Τμήμα Δικτύων Κοινής Ωφέλειας και Οδοποιίας.
• Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
• Το Γραφείο Συντήρησης κι Επέκτασης Πρασίνου.
• Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης.

3. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας.
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οδοσήμανσης.
• Τη διαχείριση των θεμάτων της Διεύθυνσης για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αστικού και Περιαστικού Χώρου.
• Τη Δημοτική Συγκοινωνία.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Πολιτισμού.
• Το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των υποδομών του Δήμου. 
Παρατείνει την θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.

4. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Συντονισμού και Επικοινωνίας ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
• Την ευθύνη συντονισμού του πολιτικού έργου της Δημοτικής Αρχής.
• Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
• Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
• Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
• Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου.
Παρατείνει τη θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.

5. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας τον ΜΠΑΤΑΛΗ ΠΑΥΛΟ - ΙΩΑΝΝΗ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό των σχετικών ενεργειών στην κατεύθυνση της πρόληψης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
• Την εισήγηση στον Δήμαρχο για τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων  για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
• Τη μέριμνα για την ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και επαπειλούμενων φυσικών καταστροφών πριν ή μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων  οποτεδήποτε απαιτηθεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.
• Τον συντονισμό και τη διαχείριση του αρμόδιου ανθρώπινου δυναμικού κατά την εξέλιξη των περιστατικών που επιλαμβάνεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
• Τη διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
• Την τουριστική προβολή του Δήμου.

6. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. 
8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και αν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο  κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.
9. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Ραφήνα - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Και η Χριστίνα Λιακάκου με την...
 
Ραφήνα - LIFESTYLE
Ανοιχτή επιστολή-πρόσκληση προς τους Συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε....
 
Ραφήνα - LIFESTYLE
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Έκτακτη ανακοίνωση ενόψει του...
 
Ραφήνα - LIFESTYLE
Η «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» Ραφήνας-Πικερμίου έκοψε...

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
7:27 - 5:51ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - Ραφήνα
Ορίστηκαν οι νέοι έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
Διαβάστηκε 810 φορές

01-09-2022
Από τo Dimotisnews
Στον ορισμό των έμμισθων Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους για την τρέχουσα δημοτική περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Α. Την παράταση θητείας και τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θητεία έως την 31η Αυγούστου 2023 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Παρατείνει την θητεία της έμμισθης Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Ισότητας των Φύλων ΤΣΕΒΑ - ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 
• Τη διαχείριση κι εποπτεία του καθαρισμού οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων μέσω του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων.
• Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης.
• Τα θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου.
Παρατείνει την θητεία της ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.

2. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΣΑΒΒΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 
• Το Τμήμα Δικτύων Κοινής Ωφέλειας και Οδοποιίας.
• Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
• Το Γραφείο Συντήρησης κι Επέκτασης Πρασίνου.
• Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης.

3. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας.
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οδοσήμανσης.
• Τη διαχείριση των θεμάτων της Διεύθυνσης για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αστικού και Περιαστικού Χώρου.
• Τη Δημοτική Συγκοινωνία.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Πολιτισμού.
• Το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των υποδομών του Δήμου. 
Παρατείνει την θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.

4. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Συντονισμού και Επικοινωνίας ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
• Την ευθύνη συντονισμού του πολιτικού έργου της Δημοτικής Αρχής.
• Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
• Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
• Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
• Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου.
Παρατείνει τη θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.

5. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας τον ΜΠΑΤΑΛΗ ΠΑΥΛΟ - ΙΩΑΝΝΗ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
• Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό των σχετικών ενεργειών στην κατεύθυνση της πρόληψης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
• Την εισήγηση στον Δήμαρχο για τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων  για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
• Τη μέριμνα για την ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και επαπειλούμενων φυσικών καταστροφών πριν ή μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων  οποτεδήποτε απαιτηθεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση.
• Τον συντονισμό και τη διαχείριση του αρμόδιου ανθρώπινου δυναμικού κατά την εξέλιξη των περιστατικών που επιλαμβάνεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
• Τη διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Τη διαχείριση κι εποπτεία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
• Την τουριστική προβολή του Δήμου.

6. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. 
8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και αν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο  κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.
9. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2023 All rights reserved