Tips για την επανάληψη της τελευταίας στιγμής
×
AΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ ΥΓΕΙΑ LIFESTYLE ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
6:38 πμ - 8:22 μμLIFESTYLE - Ανατολική Αττική
Tips για την επανάληψη της τελευταίας στιγμής
Διαβάστηκε 1362 φορές

18-05-2022
Από τo Dimotisnews


Γράφει ο Γιάννης Κουζάκος
Μαθηματικός - Εκπαιδευτικός Αναλυτής - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ένα σημαντικό βήμα που θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές είναι να αξιοποιήσουν το διάβασμά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους στις εξετάσεις.
Οι παρακάτω συμβουλές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στην τελική τους επανάληψη.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ειδικοί συνιστούν:

• Να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με ένα μάθημα, προσπαθώντας πρώτα να πάρουν μια γενική εικόνα από αυτό. Να ξεφυλλίσουν το βιβλίο, να διαβάσουν τους τίτλους και τις λέξεις που είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα, να κοιτάξουν τις εικόνες, τα διαγράμματα ή τους τύπους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν αναλυτικά.
 
• Μετά θα πρέπει να αρχίσουν την κανονική μελέτη του κειμένου, αλλά να μην ασχοληθούν ακόμη με τις λεπτομέρειες. Οι μαθητές θα πρέπει να προσπαθήσουν να «πιάσουν» το κύριο νόημα της κάθε παραγράφου, να το υπογραμμίσουν και να βάλουν πλαγιότιτλους σε κάθε θεματική ενότητα. Να αριθμήσουν αλληλουχίες σταδίων ή ονομάτων και να σημειώσουν ως σχόλιο στο περιθώριο οτιδήποτε βοηθάει στην κατανόηση. 

• Να ολοκληρώσουν την κατανόηση με τις μικρές λεπτομέρειες. Αν υπάρχει αμφιβολία για κάτι, να σημειώσουν ένα ερωτηματικό δίπλα και να ρωτήσουν τον καθηγητή τους. 

• Μια άλλη τεχνική είναι να συμπυκνώσουν την ύλη ενός μαθήματος σε μια σελίδα γράφοντας στο κέντρο το θέμα και γύρω του ακτινωτά όλες τις κύριες ιδέες (θεματικές ενότητες) που σχετίζονται με αυτό. Γύρω από καθεμία από αυτές μπορούν να απλώσουν ακτινωτά όλες τις επί μέρους πληροφορίες. Αυτό βοηθά τους μαθητές να βάλουν πάνω στο χαρτί, με τρόπο οργανωμένο, όλες τις πληροφορίες. 

• Αν πρόκειται για θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα αρχείο-ντοσιέ με τη χαρτογραφημένη ύλη, έτσι ώστε να κάνουν επισκόπηση μιας ολόκληρης ενότητας χωρίς να γυρίζουν σελίδα, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν εξαιρετικά στις επαναλήψεις. Όταν κάνουν τη χαρτογράφηση να σκέφτονται πώς μπορούν να γράψουν με λιγότερες λέξεις, αλλά αντιπροσωπευτικές, το βασικό νόημα του μαθήματος. 

• Αν πρόκειται για θετικά μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει να ξέρουν ότι τα μαθήματα αυτά χρειάζονται υπομονή και σύστημα. Να διαβάζουν κομμάτι κομμάτι , να μην προχωρούν παρακάτω αν δεν καταλάβουν αυτό που διάβασαν προηγουμένως. Σε κάθε έννοια ή τύπο που συναντούν να αναρωτιούνται αν καταλαβαίνουν με απλά λόγια τη φυσική σημασία του, τη λειτουργία του και τη χρησιμότητά του. Να αναρωτιούνται επίσης σε ποιες προηγούμενες γνώσεις στηρίζεται, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες συνέπειες έχει. 

Πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής:

• Πότε μπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα;
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δόλου στις εξετάσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

• Ποια είναι η κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες;
Η κατανομή́ των υποψήφιων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική́ σειρά́ και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική́ κατάσταση εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψήφιων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψήφιων.

• Τι δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι;
Οι υποψήφιοι κατά́ την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί́ τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό́ ή ταινία, κινητά́ τηλεφώνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά́ μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από́ αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

• Πότε μηδενίζεται ο υποψήφιος;
Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φέρει μαζί́ του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από́ τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού́ ή αντιγράφει κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης από́ βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από́ γραπτό́ δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί́ και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων, απομακρύνεται από́ την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό́ δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λύκειά επιτροπή́ με τον κατώτερο βαθμό́ μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή́ πριν από́ την επιβολή́ της ανωτέρω ποινής καλεί́ σε προφορική́ απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό́ πρακτικό́ που υπογράφεται από́ την τριμελή́ Λυκειακή Επιτροπή́ και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά́ στοιχειά επισυνάπτονται στο πρακτικό́.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


Διαβάστε επίσης
 
Ανατολική Αττική - LIFESTYLE
Τη Δευτέρα 31η Οκτωβρίου η δίκη...
 
Ανατολική Αττική - LIFESTYLE
Ε.Π.Σ. ΜΑΤΙ 2020: Και επίσημα μια...
 
Ανατολική Αττική - LIFESTYLE
9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κοινωνική Προσφορά από...
 
Ανατολική Αττική - LIFESTYLE
Το «πράσινο» φως για την έναρξη...

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
6:38 πμ - 8:22 μμ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ


LIFESTYLE - Ανατολική Αττική
Tips για την επανάληψη της τελευταίας στιγμής
Διαβάστηκε 1362 φορές

18-05-2022
Από τo Dimotisnews
Γράφει ο Γιάννης Κουζάκος
Μαθηματικός - Εκπαιδευτικός Αναλυτής - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ένα σημαντικό βήμα που θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές είναι να αξιοποιήσουν το διάβασμά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους στις εξετάσεις.
Οι παρακάτω συμβουλές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στην τελική τους επανάληψη.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ειδικοί συνιστούν:

• Να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με ένα μάθημα, προσπαθώντας πρώτα να πάρουν μια γενική εικόνα από αυτό. Να ξεφυλλίσουν το βιβλίο, να διαβάσουν τους τίτλους και τις λέξεις που είναι τυπωμένες με έντονα γράμματα, να κοιτάξουν τις εικόνες, τα διαγράμματα ή τους τύπους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν αναλυτικά.
 
• Μετά θα πρέπει να αρχίσουν την κανονική μελέτη του κειμένου, αλλά να μην ασχοληθούν ακόμη με τις λεπτομέρειες. Οι μαθητές θα πρέπει να προσπαθήσουν να «πιάσουν» το κύριο νόημα της κάθε παραγράφου, να το υπογραμμίσουν και να βάλουν πλαγιότιτλους σε κάθε θεματική ενότητα. Να αριθμήσουν αλληλουχίες σταδίων ή ονομάτων και να σημειώσουν ως σχόλιο στο περιθώριο οτιδήποτε βοηθάει στην κατανόηση. 

• Να ολοκληρώσουν την κατανόηση με τις μικρές λεπτομέρειες. Αν υπάρχει αμφιβολία για κάτι, να σημειώσουν ένα ερωτηματικό δίπλα και να ρωτήσουν τον καθηγητή τους. 

• Μια άλλη τεχνική είναι να συμπυκνώσουν την ύλη ενός μαθήματος σε μια σελίδα γράφοντας στο κέντρο το θέμα και γύρω του ακτινωτά όλες τις κύριες ιδέες (θεματικές ενότητες) που σχετίζονται με αυτό. Γύρω από καθεμία από αυτές μπορούν να απλώσουν ακτινωτά όλες τις επί μέρους πληροφορίες. Αυτό βοηθά τους μαθητές να βάλουν πάνω στο χαρτί, με τρόπο οργανωμένο, όλες τις πληροφορίες. 

• Αν πρόκειται για θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα αρχείο-ντοσιέ με τη χαρτογραφημένη ύλη, έτσι ώστε να κάνουν επισκόπηση μιας ολόκληρης ενότητας χωρίς να γυρίζουν σελίδα, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν εξαιρετικά στις επαναλήψεις. Όταν κάνουν τη χαρτογράφηση να σκέφτονται πώς μπορούν να γράψουν με λιγότερες λέξεις, αλλά αντιπροσωπευτικές, το βασικό νόημα του μαθήματος. 

• Αν πρόκειται για θετικά μαθήματα, οι μαθητές θα πρέπει να ξέρουν ότι τα μαθήματα αυτά χρειάζονται υπομονή και σύστημα. Να διαβάζουν κομμάτι κομμάτι , να μην προχωρούν παρακάτω αν δεν καταλάβουν αυτό που διάβασαν προηγουμένως. Σε κάθε έννοια ή τύπο που συναντούν να αναρωτιούνται αν καταλαβαίνουν με απλά λόγια τη φυσική σημασία του, τη λειτουργία του και τη χρησιμότητά του. Να αναρωτιούνται επίσης σε ποιες προηγούμενες γνώσεις στηρίζεται, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και ποιες συνέπειες έχει. 

Πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής:

• Πότε μπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα;
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δόλου στις εξετάσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

• Ποια είναι η κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες;
Η κατανομή́ των υποψήφιων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική́ σειρά́ και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική́ κατάσταση εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψήφιων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψήφιων.

• Τι δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι;
Οι υποψήφιοι κατά́ την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί́ τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό́ ή ταινία, κινητά́ τηλεφώνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά́ μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από́ αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

• Πότε μηδενίζεται ο υποψήφιος;
Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φέρει μαζί́ του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από́ τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού́ ή αντιγράφει κατά́ τη διάρκεια της εξέτασης από́ βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από́ γραπτό́ δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί́ και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζόμενων, απομακρύνεται από́ την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό́ δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λύκειά επιτροπή́ με τον κατώτερο βαθμό́ μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή́ πριν από́ την επιβολή́ της ανωτέρω ποινής καλεί́ σε προφορική́ απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό́ πρακτικό́ που υπογράφεται από́ την τριμελή́ Λυκειακή Επιτροπή́ και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά́ στοιχειά επισυνάπτονται στο πρακτικό́.

Όροι χρήσης
Σχετικά με τα cookies
Διαφημίσεις
Ταυτότητα
Επικοινωνία
Μέλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977232183

Αριθμός Μητρώου Online Media: 13444
www.dimotisnews.gr © 2022 All rights reserved